Quantcast

 

Spam ArrestControle over uw postvak IN
verificatie van afzender
Typ de verificatiecode in het vak hieronder
en klik op de knop VerifiŽren om de
e-mail te verzenden. U hoeft dit maar ťťn keer te doen.

Bedankt, Scott

Verificatiecode:
typ deze letters in het vak hieronder
   Als u dit woord niet kunt zien, klikt u op de hyperlink eronder. Het woord wordt dan uitgesproken.
Als u het woord niet kunt zien,
klikt u hier om ernaar te luisteren.
I accept the Sender Agreement below.

Verificatiecode invoeren:       
Stuur me een e-mail ter bevestiging van mijn verificatie 

OVEREENKOMST VOOR DE AFZENDER: als u op de knop VerifiŽren hierboven klikt, gaat u er in verband met het doorsturen van uw (toekomstige) e-mail naar de bedoelde ontvanger (de "Ontvanger), mee akkoord dat u zich houdt aan de volgende Afzendersovereenkomst:

U verklaart tegenover Spam Arrest en de Ontvanger dat eventuele e-mail die u naar de Ontvanger stuurt, geen "ongevraagde commerciŽle e-mail" is, dat wil zeggen dat de e-mail niet in de eerste plaats bestaat uit een reclame of promotie voor een commercieel product, service of website, behalve als de Ontvanger als reactie op een duidelijk en opvallend verzoek er in heeft toegestemd om dergelijke berichten te ontvangen, of als de Ontvanger zelf om dergelijke berichten heeft gevraagd. Verder verklaart u dat het feit dat u e-mails verzendt, geen overtreding vormt van eventuele locale of nationale wetgeving met betrekking tot de verzending van ongevraagde commerciŽle e-mail (in de VS kan dit bijvoorbeeld betrekking hebben op RCW ß 19.190.020 of de CAN-SPAM Act van 2003) U stemt ermee in dat het eerlijk en redelijk is dat u zich houdt aan de beperkingen die worden aangegeven in deze overeenkomst. U stemt ermee in dat deze overeenkomst essentieel is voor het besluit van Spam Arrest om uw e-mail door te sturen naar de Ontvanger. Als u daarom deze overeenkomst schendt, hebben Spam Arrest en de Ontvanger het recht om (1) u tijdelijk en/of permanent te dwingen zich verder te houden aan deze overeenkomst, en (2) een schadevergoeding te eisen van tweeduizend dollar (USD 2.000,00) voor iedere schending van deze overeenkomst. U erkent dat deze rechtsmiddelen toepasselijk en redelijk zijn gezien de kosten die Spam Arrest maakt bij het verwijderen en uitfilteren van ongevraagde commerciŽle e-mail. U erkent dat de schadevergoeding van USD 2.000,00 een redelijke schatting bedraagt van de werkelijke schade van Spam Arrest en de Ontvanger. Deze overeenkomst is onderworpen aan het recht van de staat Washington en eventuele rechtszaken die betrekking hebben op deze overeenkomst zullen worden gehouden in staats- of federale rechtbanken in Washington. U doet hierbij afstand van het recht om bezwaar te maken tegen deze juridische locatie in verband met persoonlijk ongemak, gebrek aan persoonlijke jurisdictie of enige andere reden.

english

chinese

dutch

french

german

italian

japanese

korean

portuguese

spanish

taiwanese